| หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4   ต่อไป 

 การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564 : : : คลิกอ่าน : : :

 ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจเช็คเชื่อมระบบสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย : : : คลิกอ่าน : : :

 วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา : : : คลิกอ่าน : : :

 ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) : : : คลิกอ่าน : : :

 ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณะ : : : คลิกอ่าน : : :

 กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น : : : คลิกอ่าน : : :

 ประชุมประชาคม การแก้ไขปัญหาจากโรคโควิด 19 : : : คลิกอ่าน : : :

 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 : : : คลิกอ่าน : : :

 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : : : คลิกอ่าน : : :

 ประกาศเจตนารมณ์ : : : คลิกอ่าน : : :

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2564 : : : คลิกอ่าน : : :

 ประชุมภายใน เทศบาลตำบลดอนหวาย ครั้งแรก ประจำปี 2564 : : : คลิกอ่าน : : :

 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ.ศ.2564 ตำบลลำคองหงษ์ : : : คลิกอ่าน : : :

 กิจกรรมตรวจโควิด 19 เชิงรุก : : : คลิกอ่าน : : :

 จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 : : : คลิกอ่าน : : :

 การจัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 : : : คลิกอ่าน : : :

 กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัว ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ประจำเทศบาลตำบลดอนหวาย : : : คลิกอ่าน : : :

 การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา ประจำปี 2564 : : : คลิกอ่าน : : :

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสูง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 : : : คลิกอ่าน : : :

 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอนหวาย : : : คลิกอ่าน : : :  กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th