คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่จากวันที่ 20 ส.ค. 2551


Online : 1 คน


..................................

   เข้าสู่ระบบ
   เช็คเมล
..................................


 ม. เทคโนโลยี สุรนารี
 ม.ราชภัฎ
 สภาอุตสาหกรรม
 โคราชทาวน์
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชี..>>>
 กู้ภัย ฮุก 31
 โรงแรมศรีพัฒนา
 โรงแรมภูพญา ปากช่อง
 หอการค้า โคราช
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช
 ชมรมปลัดโคราช
 ท้องถิ่น จว.นม
 สนง.จังหวัดนครราชสีมา
 โคราชชีอีโอ


ประชาคมอาเซียน


การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564
การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากสามแยกบ้านนางแตงอ่อน ซอยตะคุ - สามแยกบ้านนายโต๋ บุญกลาง)
2. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จากสามแยกบ้านนายสมบุญ อุดมชุม - บ้านนายสมพงค์ บุตรวงศ์นรา)
3. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จากบ้านนายนฤพล คงกลาง ถึงบริเวณสี่แยกหนองสมอ)

เปิดอ่าน  72  ครั้ง    : : : คลิกอ่าน : : :
..................................................................................................................................................
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจเช็คเชื่อมระบบสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจเช็คเชื่อมระบบสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เปิดอ่าน  54  ครั้ง    : : : คลิกอ่าน : : :
..................................................................................................................................................
วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา
เทศบาลตำบลดอนหวาย ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา และปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เปิดอ่าน  43  ครั้ง    : : : คลิกอ่าน : : :
..................................................................................................................................................
ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ)
เทศบาลตำบลดอนหวาย  ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) ร่วมสานต่อพระปณิธานและน้อมนำแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

เปิดอ่าน  57  ครั้ง    : : : คลิกอ่าน : : :
..................................................................................................................................................
: : : อ่านทั้งหมด : : :

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  จดหมายข่าว เดือน สิงหาคม 2565  
  2.  จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม 2565 
  3.  จดหมายข่าว เดือน มิถุนายน 2565 
  4.  จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2565 
: : : อ่านทั้งหมด : : :
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัด  
  2.  ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร 
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอส 
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัด 
: : : อ่านทั้งหมด : : :
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลการตรวจสอบค่าคลอรีน ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2564  
  2.  011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 
  3.  037ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 65 
  4.  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 65 
: : : อ่านทั้งหมด : : :
สถานะทางการเงิน การคลัง
  1.  019รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 รอบ6 เดือน ตค.64-มีค.65  
  2.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 
  3.  2065 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 
  4.  รางานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
: : : อ่านทั้งหมด : : :
ประกาศ คำสั่ง
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลดอนหวาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
  3.  ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ 
  4.  ขั้นตอนการบริการประชาชน 
: : : อ่านทั้งหมด : : :
   ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
 กระทู้น่าสนใจ     กระทู้ร้อน
022   สล็อต pg โดย รัก วันที่ 15 พ.ค. 65   อ่าน 17 ออกความเห็น 0
021   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 64   อ่าน 40 ออกความเห็น 0
020   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 23 ก.ย. 63   อ่าน 27 ออกความเห็น 0
019   ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้เมื่อไรครับ โดย คนหมู่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. 63   อ่าน 42 ออกความเห็น 1
018   สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดย อุบลเทรนนิ่ง วันที่ 18 พ.ค. 63   อ่าน 35 ออกความเห็น 1
กันยายน  xx
อา
พฤ
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


ค้นหาโดย google

 เทศบาลตำบลดอนหวาย
 เทศบาลตำบลใหม่
 เทศบาลสูงเนิน
 เทศบาลจอหอ
 เทศบาลโคราช
 เทศบาลมะค่า
 เทศบาลพิมาย
 เทศบาลหนองไข่น้ำ
 เทศบาลลาดบัวขาว
 เทศบาลกุดจิก
 เทศบาลโนนสมบูรณ์

 เทศบาลตำบลดอนหวาย
 เฟสบุคเทศบาลตำบลดอนหวาย
  ">ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
 อบต.บุ่งขี้เหล็ก
 อบต.เมืองปราสาท
 อบต.ท่าช้าง
 อบต.หนองกระทุ่ม
 อบต.กระโทก
 อบต.คง
 อบต.โนนเต็ง
 อบต.หนองบัวสะอาด
 อบต.หมื่นไวย
 อบต.ปรุใหญ่
 อบต.หนองจะบก
 อบต.ห้วยบง
: : : อ่านทั้งหมด : : :
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th