| หน้า 1   

9012065 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 
752เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
597แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายปี2562 
580แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2561 
6สถานะการเงินการคลังของเทศบาล   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th