เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 

เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 17
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 4
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลดอนหวาย ประจำปี พ.ศ.2566 10
เทศบาลตำบลดอนหวาย
สร้างวัฒนธรรม ไม่รับของขวัญของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 28
เทศบาลตำบลดอนหวาย
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 9
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เทศบาลตำบลดอนหวาย แสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy 32
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การดำเนินการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ของเทศบาลตำบลดอนหวาย 18
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การประชุมเตรียมงานการจัดงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี พ.ศ.2566 14
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลดอนหวาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 34
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหวาย 6
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 13
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 11
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม 9
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตรวจสอบแปลงนาข้าวที่เสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลดอนหวาย 8
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุตำบลดอนหวาย 10
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2564 185
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจเช็คเชื่อมระบบสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย 130
เทศบาลตำบลดอนหวาย
วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ากิจการประปา 106
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ) 120
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือด้านสาธารณะ 57

เทศบาลตำบลดอนหวาย